Lindgatan 7A

Lindgatan 7A

Fastigheten säljs som del av ett större paket (12st) eller styckvis, kontakta oss för prospekt.

Bostadsfastighet belägen i Augustenborg, i ett bostadsområde
med nära anslutning till Lönngatan, uppförd år
1946 och innehållande 17 bostadslägenheter. Av dessa
är samtliga uthyrda, samt en mindre lokal som är outhyrd.
Dess läge är centralt, med närhet till all service men
ändå på bekvämt avstånd från stadens in- och utfarter.
Adressen är Lindgatan 7 A-B.
Lägenheterna har 1–4 rum och kök på ytor mellan
31–100 kvm.
Fastigheten är bebyggd med en byggnad i tre våningsplan,
samt tillhörande vinds- och källarplan.
Fastigheten är löpande renoverad, har tak av
tegelpannor och fasad av plåt. Byggnaden ger
ett gott intryck.
Fastighetens har en trevlig utemiljö, för hyresgästerna
att använda. Tomten i övrigt anlagd med parkering och
grönytor.
Den totala uthyrbara ytan uppgår till ca 857 kvm (taxerad
yta ca 747 kvm).
Tomtarealen uppgår till ca 1 026 kvm.

BYGGNADSBESKRIVNING
Fastigheten är bebyggd med en byggnad i 4 våningsplan
inklusive vindsplanet, samt källare. Den uthyrbara
ytan utgörs av bostadslägenheter, samt en mindre lokal
med en yta om ca 60 kvm.
Lägenhetsstorlekarna är 1–4 rum och kök.
De interiöra allmänna utrymmena håller en god
standard. Byggnaden är gediget uppförd med betongbjälklag
och fasad av fasadplåt. Uppvärmning sker via
fjärrvärme. Taket består av tegelpannor.
Lägenheterna har generellt nyare badrum men något
äldre kök och är försedda med självdragsventilation.

Byggmästaregatan 1

Byggmästaregatan 1

Fastigheten säljs som del av ett större paket (12st) eller styckvis, kontakta oss för prospekt.

En otroligt vacker bostadsfastighet uppförd år 1929
innehållande 7 bostadslägenheter samt ett antal mindre
förrådslokaler.
Adressen är Byggmästaregatan 1.
Lägenheterna har 1–3 rum och kök på ytor mellan
37–81 kvm.
Fastigheten är bebyggd med en byggnad i 2 våningsplan
med inredd vind, samt tillhörande källarplan.
Allting gjutet i betong och därmed gediget byggt.
Källaren är inredd med helkaklad tvättstuga,
undercentral, pannrum samt några förrådslokaler.
Fastigheten har en villaliknande trädgård med grönytor
omgärdade av häckar, för hyresgästerna att använda.
Den totala uthyrbara ytan uppgår till ca 436 kvm.
Tomtarealen uppgår till ca 950 kvm.

BYGGNADSBESKRIVNING
Fastigheten är bebyggd med en byggnad i 2 våningsplan
med inredd vind, samt tillhörande källare. Det finns
även en liten vinkelbyggnad som övergår i en carport
för 4 bilar, samt ytterligare 3 parkeringsplatser.
Den uthyrbara ytan utgörs i sin helhet av bostadslägenheter
respektive ett antal mindre förrådslokaler.
Lägenhetsstorlekarna är 1–3 rum och kök.
Samtliga interiöra allmänna utrymmen håller en
fräsch standard och byggnaden har genomgått
uppfräschning under senare år.
Uppvärmning sker via fjärrvärmesystem.
Fasaden består av tegel, taket består av tegelpannor.

Håkanstorpsvägen 52

Håkanstorpsvägen 52

Fastigheten säljs som del av ett större paket (12st) eller styckvis, kontakta oss för prospekt.

Villa för generationsboende (taxerad 220) uppförd år 1950 och belägen i Håkanstorp, Malmö kommun.
Byggnaden innehåller två bostadslägenheter och
en lokal i källaren. En lägenhet är uppsagd och blir ledig inför hösten.
Från fastigheten har man nära till all service i området, adressen är Håkanstorpsvägen 52.
Lägenheterna har 4–5 rum och kök med ytor om ca 70-90 kvm för samtliga.
Fastigheten är bebyggd med en byggnad i två våningsplan, samt tillhörande oinrett vindsplan, vilket ger en intressant utvecklingspotential, samt källarvåning.
Källaren ger ett torrt och fräscht intryck och är inredd som bostad.
Fastigheten har löpande renoverats och det senaste som har åtgärdats är ommålning av fasad samt installation av en ny fjärrvärmeväxlare år 2015.” ”2018 fick lägenheterna nya säkerhetsdörrar samt nya isolerglasfönster i pvc.
Fastigheten har en trevlig inhägnad hörntomt med fruktträd för hyresgästerna att använda.
Den totala uthyrbara ytan uppgår till ca 270 kvm. Taxerad boyta uppgår till 104 kvm (taxeringsinformation).
Tomtarealen uppgår till ca 437 kvm.

BYGGNADSBESKRIVNING
Fastigheten är bebyggd med en byggnad i 2 vånings- plan, samt källarplan. Vinden är oinredd och kan med fördel utnyttjas om man vill utöka bostadsarean.
Lägenhetsstorlekarna är 4–5 rum och kök.
De interiöra allmänna utrymmena håller en god standard. Byggnaden är gediget byggd med putsad fasad. Upp- värmning sker via fjärrvärmesystem. Taket är belagt med takplåt. Fönster av pvc.”

Lindgatan 5A

Lindgatan 5A

Fastigheten säljs som del av ett större paket (12st) eller styckvis, kontakta oss för prospekt.

Bostadsfastighet belägen inom Augustenborgsområdet,
i nära anslutning till Lönngatan, uppförd år 1943 och
innehållande 18 bostadslägenheter, varav samtliga är
uthyrda. Adressen är Lindgatan 5 A-B.
Dess läge är centralt, med närhet till all service men
ändå på bekvämt avstånd från stadens in- och utfarter.
Lägenheterna har 1–4 rum och kök på ytor mellan
34–125 kvm.
Fastigheten är bebyggd med en byggnad i fyra våningsplan
inklusive vindsplanet, samt tillhörande källarplan.
Utöver det finns det 11 markerade parkeringsplatser.
Fastigheten ger ett gott intryck och är löpande renoverad
med nyare fönster, tak med tegelpannor och
generellt lägenheter med nyare kök. Uppvärmning via
fjärrvärme.
Fastighetens gårdsplan har en trevlig utemiljö,
för hyresgästerna att använda.
Den totala uthyrbara ytan uppgår till ca 1 034 kvm,
taxerad yta ca 904 kvm.
Tomtarealen uppgår till ca 796 kvm.

BYGGNADSBESKRIVNING
Fastigheten är bebyggd med en byggnad i 4 våningsplan
med källare.
Den uthyrbara ytan utgörs av bostadslägenheter.
Lägenhetsstorlekarna är 1–4 rum och kök.
De interiöra allmänna utrymmena håller en god standard.
Byggnaden är gediget uppförd med betongbjälklag
och fasad av puts. Uppvärmning sker via fjärrvärme
Taket består av tegelpannor.
Nyare fönster och lägenheter med självdrag

Landsvägen 2803

Landsvägen 2803

Välkommen till denna charmiga skånelänga belägen alldeles intill en liten mölla, därav har den fått namnet Lilla Möllagården. Huset ligger inbäddat i den grönskande omgivningen med åker på ena sidan och en porlade bäck på den andra. Nuvarande ägare har nyligen uppdaterat huset och fått de moderna inslagen att att kännas fullt naturliga jämte de gamla detaljerna som finns kvar sedan länge. Huset har belönats med både nytt kök och badrum samt en övergripande renovering.